V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2020 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 8. 11. 2019. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.

Skip to content