1. EVIDENTIRANJE DIJAKOV ŠPORTNIKOV

Vsi, ki ste člani športnega kluba ali društva (tekmovalci, sodniki, trenerji, rekreativci), rešite spodnjo anketo do petka, 29. 9. 2023. V anketi označite, ali želite pridobiti status športnika v šolskem letu 2023/24. Vlogo za pridobitev statusa in dokazila dostavite učitelju ŠVZ do petka, 29. 9. 2023.

Pridobite lahko status:

1. VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA (dostavite dokazilo OKS o članstvu v državni kadetski ali regijski reprezentanci ter državnih in mednarodnih rezultatih);

2. PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA (dostavite potrdilo kluba, da boste v tem šolskem letu tekmovali pod okriljem panožnih športnih zvez; npr. NZS, OZS, RZS, KZS …).

Obrazec za evidentiranje športnikov

 

2. STATUS DIJAKA KULTURNIKA

Vlogo za pridobitev statusa in dokazila dostavite razredniku do petka, 29. 9. 2023.

3. STATUS DIJAKA VZPOREDNEGA IZOBRAŽEVANJA

Vlogo za pridobitev statusa in dokazila dostavite razredniku do petka, 29. 9. 2023.

 

Vloge (obrazce) za vse statuse boste prejeli po e-pošti.

Pomočnik ravnatelja
Damir Šketa

Skip to content