Obveščamo vas, da smo na Državni izpitni center posredovali e-naslove vseh kandidatov, ki ste se prijavili k opravljanju splošne mature ali izpita iz predmeta splošne mature.

Zaradi epidemije COVID-19 je otežena komunikacija s prijavljenimi kandidati na splošno maturo, zato nas je Državni izpitni center zaprosil, da mu posredujemo e-naslove prijavljenih kandidatov. Po prejemu e-naslovov bo Državni izpitni center kandidatom na njihov naslov e-pošte poslal navodila za dostop do spletne strani https://matura.ric.si. Na tej spletni strani boste kandidati lahko najprej preverili podatke o prijavi, kasneje pa imeli vpogled v rezultate praktičnega dela ter po koncu mature vpogled v končne rezultate.

Državni izpitni center bo podatke kandidatov obdeloval za izvedbo zakonsko določenih nalog v času razglasitve epidemije, in sicer zgolj za izvedbo splošne mature 2020.

Tajnici ŠMK
Katarina Petač in Simona Jereb

Skip to content