Spoštovani dijaki!

Poteka že deveti teden izvajanja izobraževanja na daljavo. Približujeta se sklepni del pouka in pričetek splošne mature. Potrudite se po svojih najboljših močeh, da boste uspešno zaključili letnik in tako stopili v zaslužene počitnice. Profesorji in jaz vas bomo pri tem še vnaprej spodbujali in vam po najboljših močeh tudi pomagali, a največja odgovornost je na vas samih.

 1. POSTOPNO ODPIRANJE SREDNJIH ŠOL
 • V ponedeljek, 18. 5. 2020, se bodo lahko pod strogimi zdravstvenimi ukrepi v šolo vrnili dijaki zaključnih letnikov in tudi nekateri dijaki nižjih letnikov, ki doma nimajo dovolj tehnične podpore ali potrebujejo dodatno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta.
 • Prehodno obdobje je namenjeno popravljanju, izboljševanju, zaključevanju ocen in pripravi na splošno maturo.
 • Ključne zahteve za ponovni pouk so: biti zdrav, higiena rok (umivanje ali razkuževanje), higiena kašlja, nošenje zaščitne maske in socialna distanca (vsaj 1,5 m).
 • Dijakom, ki imate zdravstvene omejitve (rizične supine), je odsvetovana vrnitev v šolo. Skupaj s starši si preberite Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake (PRILOGA 1). Starši ali polnoletni dijaki se posvetujete z osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine ali pediatrije.
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da se dijakom odsvetuje vrnitev v šolo tudi v primeru, če je v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve.
 • Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
 • Dijaki bodo morali ob ponovnem vstopu v šolo prinesti podpisano izjavo (PRILOGA 2) in jo oddati razredniku. Izjavo lahko tudi skenirate ali fotografirate ter jo pošljete razredniku na e-pošto. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam.
 • Šolska kuhinja v tem času ne bo delovala, zato si malico prinesite s sabo.
 • Vsi drugi dijaki se boste do konca šolskega leta izobraževali na daljavo.
 • Vsi si morate še enkrat pogledati vse informacijske grafike na spletni strani šole: https://gl.sc-celje.si//infografike-kaj-lahko-storim-da-preprecim-sirjenje-novega-koronavirusa-sars-cov-2019/.
 1. PRIPRAVA NA VRNITEV DIJAKOV GIMNAZIJE LAVA
 • Pouk po potekal kombinirano, deloma v šoli in deloma doma.
 • Dijaki 4. letnika morate do torka, 12. 5. 2020, do 20. ure izpolniti anketo, v kateri boste najavili svoj ponovni prihod v šolo in obiskovanje priprav pri maturitetnih predmetih. V tej anketi boste napisali tudi, da boste s sabo prinesli podpisano izjavo (PRILOGA 2).
 • Na podlagi rezultatov ankete bomo v petek, 15. 5. 2020, objavili urnik priprav v šoli. V dnevih, ko ne boste razporejeni v šolo, nadaljujete s pripravami doma. Svetujemo, da rešujete stare maturitetne naloge in da upoštevate navodila svojih učiteljev. Enako velja za dijake, ki se priprav v šoli ne bodo udeležili.
 • V petek, 15. 5. 2020, bomo objavili protokole Šolskega centra Celje za vstop v šolo in izstop iz nje ter dodatna navodila. Do takrat pa si lahko preberete Higienska priporočila NIJZ (PRILOGA 3).
 • Pri pripravi urnika bomo upoštevali maksimalno število dijakov v učilnici. Ves dan boste v isti učilnici (vključno z malico, odhodov v trgovino ne bo), menjavali se bodo le učitelji.
 • Vrata in okna bodo smeli odpirati in zapirati samo učitelji.
 • Vseskozi morate vzdrževati medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 m).
 • Pri vstopu v šolo in med premikanjem po njej morate uporabljati lastno zaščitno masko. Ko sedite pri pouku, jo lahko odložite. V primeru, da se vam približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 m, si masko ponovno nadenete. Masko je treba občasno zamenjati (na 2 do 3 ure).
 • V učilnicah morate dijaki zasesti le določene (označene) prostore in se ves čas zadrževati na istem mestu.
 • Zapuščanje učilnic ni dovoljeno, izjema je uporaba sanitarij, ki jih lahko uporabljate tudi med poukom, saj bodo odmori po dogovoru.
 • V sanitarijah vzdržujte ustrezno razdaljo in vestno skrbite za higieno rok.
 • S sabo prinesite vse, kar potrebujete za delo pri posameznem predmetu: šolske potrebščine, vodo v plastenki in malico, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice vseskozi zračile, zaščitne maske, razkužilo ter vrečko, v katero boste odlagali uporabljeno zaščitno masko.
 • Priporočamo, da vsako uro ob intenzivnem zračenju stoje naredite nekaj razteznih vaj.
 • Ne smete si izmenjavati predmetov.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno.
 • Dijaki, ki se na priprave ne boste prijavili, boste ob podpori svojih učiteljev nadaljevali s (samo)pripravami doma.

 

 1. DODATNE USMERITVE
 • Dijake nižjih letnikov, za katere bomo presodili, da morajo priti v šolo bodisi zaradi ocenjevanja bodisi kakšnega drugega razloga iz 1. alineje 1. točke, bodo o vrniti individualno obveščali razredniki, praviloma po elektronski pošti ali drugem ustaljenem informacijskem kanalu.
 • Ustaljena praksa izobraževanja na daljavo poteka dalje. Če bo učitelj zaseden z delom v šoli, vam bo dal dodatne naloge za samostojno delo.
 • Pri preverjanju in ocenjevanju se upoštevajo Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Šolska pravila in sklepi, ki smo jih sprejeli na konferencah po 16. 3. 2020 in o katerih ste že bili obveščeni.
 • Govorilne ure naj starši opravijo v dogovoru z razrednikom, priporočamo uporabo elektronske pošte, telefonov ter aplikacije MS Teams, kjer se lahko učitelji in starši slišijo preko profilov svojih otrok.
 • Dijaki 4. letnika lahko letos izjemoma še pred spomladanskim rokom (27. 5. in 28. 5.) opravljajo:
  • en popravni izpit,
  • en popravni izpit in en predmetni izpit,
  • dva predmetna izpita.
 • Ažurno spremljajte obvestila na spletni strani šole.
 • Še vedno računamo na vaše odraslo ravnanje in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.

 

Lepo bodite, dobro si razporedite delo, veliko se učite, pomagajte si med sabo, sprašujte profesorje in zaupajte vase.

 

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content