Dragi dijaki!

Na konferenci smo podali informacijo, da bo pouk trajal do 23. 6. 2020. To pomeni, da še vedno sodelujete na on-line urah in izpolnjujete obveznosti ter naloge! V šolo ste se vpisali zaradi znanja, NE zaradi ocen oziroma številk. Znanje je naložba v vašo prihodnost. Zdaj je vaš čas za učenje in modro razmišljujoči ga izkoriščajo (v pozitivnem smislu) ravno v ta namen. Večina to dokazuje z udeležbo pri on-line urah in z opravljanjem nalog, čeprav so ocene pri nekaterih predmetih že zaključene; izkazujete veliko mero samodiscipline, odgovornosti in modrosti. Vredno posebne pohvale!

Zberite dovolj volje za delo do konca šolskih dni, saj vas nato čakajo prosti dnevi težko pričakovanih poletnih počitnic. V imenu celotnega učiteljskega zbora Gimnazije Lava vam izražam moralno podporo, da uspešno dosežete cilje, ki ste si jih zastavili predvsem v obliki znanja in sposobnosti, ki ste jih pridobili skozi letošnje malo nenavadno učno leto.

Vaš ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content