Izbrani dijaki prvega letnika splošne gimnazije bodo v petek, 25. 3. 2022, sodelovali v raziskavi PISA (Programme for International Student Assessment). 

 

PISA je največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja na svetu. V njej sodelujejo 15-letni dijaki in dijakinje iz vseh držav ne glede na vrsto programa, ki ga obiskujejo. PISA meri znanje, ki ga mladi potrebujejo v svojem življenju in ni nujno vezano na znanje, pridobljeno v šoli, ampak je lahko pridobljeno tudi drugje. 

Tri osnovna področja merjenja so matematična, bralna in naravoslovna pismenost.  

 

Mednarodne primerjave v raziskavi PISA bodo Sloveniji omogočile, da primerja dosežke slovenskih dijakov in slovenski izobraževalni sistem nasploh z dosežki v drugih državah ter tako išče poti do izboljšanja kakovosti izobraževanja. 

 

Pedagoški inštitut, ki vodi raziskavo, je po posebni metodi izbral 35 dijakov naše šole, ki bodo v tej raziskavi sodelovali.  

Izbrani dijaki bodo o tem obveščeni. 

 

Nina Jaklevič,

šolska svetovalna delavka

Skip to content