Dragi dijaki, spoštovani starši!

Novo šolsko leto se nezadržno približuje. Letos ga še veliko bolj nestrpno pričakujemo, saj smo šolsko leto zaključili na daljavo in klasičnega pouka nismo imeli že skoraj pol leta. Negotova situacija v svetu ni zgolj slabost, je tudi velika priložnost, da nekatere stvari spremenimo in (končno) vsem pokažemo izjemen pomen šolstva za razvoj sodobne družbe.

Iztekajoče šolsko leto je bilo kljub velikim pretresom zaradi pandemije koronavirusa uspešno, pokazali smo, da imamo dijake, ki znajo prevzeti odgovornost za svoje (ne)delo in se prilagoditi še tako nepojmljivim razmeram v družbi. Kljub vsemu so naši dijaki na mnogih tekmovanjih dosegli odlične uspehe, izvedli smo veliko kulturno-umetniških prireditev, vpeljali nekaj novosti v gimnazijo in ne nazadnje so naši maturanti na splošni maturi dosegli nadpovprečen rezultat. Na vse to smo zelo ponosni.

Še naprej se bomo trudili dijake kar najbolje pripraviti na življenje, zato bomo spodbujali samostojnost in odgovornost za rezultate dela oziroma posledice dejanj, kar se kaže tako v odnosu do znanja, sebe, soljudi, narave in družbenega okolja.

Verjamem, da smo na pravi poti in da bomo dosegli zastavljene cilje.

Vsem dijakom in profesorjem želim uspešen začetek, staršem pa se zopet zahvaljujem, da ste nam zaupali svoje otroke, vsi se bomo potrudili, da bodo dosegli svoje zmožnosti.

Peter Juvančič, ravnatelj

Skip to content