Spoštovani dijaki,

Pravilnik o splošni maturi še vedno velja, a da bo potek maturitetnih izpitov nemoten in uspešen, vas obveščamo o nekaterih letošnjih spremembah in prilagoditvah.

  • V izpitnem obdobju splošne mature v šolo vstopate in izstopate pri glavnem vhodu po desni strani. (PODROBNOSTI)
  • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo. Med pisanjem maturitetnih izpitov masko lahko snamete in jo odložite v vrečko zanjo. Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila. Med odmorom ostanete v izpitnem prostoru, odidete lahko le do toaletnih prostorov.
  • Osebne stvari odložite v pripravljene garderobe. V izpitni prostor lahko prinesete le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo, vodo ter prigrizek. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) v izpitni prostor je prepovedan. Osebno izkaznico pred pisanjem izpita položite na levi zgornji rob mize.
  • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov želeli opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje mature odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na Državno komisijo za splošno maturo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, čeprav so jo opravili v jesenskem roku. Kandidati naj se pred oddajo vloge posvetujejo s Šolsko maturitetno komisijo.
  • O vpogledu v izpitno dokumentacijo in ugovoru na oceno pri splošni maturi si preberite na spletni strani.
  • Čas pisanja 2020.

Šolska maturitetna komisija

Skip to content