Dijaki 2. d so v mesecu septembru pri pouku geografije sodelovali v projektu z naslovom Pirati plastike. To je skupna kampanja nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave v sodelovanju s Portugalci in Slovenci. Cilj je okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi, spodbujati odličnost skupnostne znanosti in doseči večje ozaveščanje ter zavedanje o okolju.

Mladi raziskovalci so se v času pouka odpravili k Savinji. Prva skupina je preučevala delež odpadkov na območjih, ki so v rednem ali občasnem stiku z vodo, in tista območja, ki nikoli niso v stiku z vodo. Zbrane odpadke so položili na belo podlago, jih poslikali in fotografije poslali v Nemčijo na sedež projekta. Druga skupina je na bregu Savinje, na območju, dolgem približno 100 m, iskala in pobirala odpadke ter jih razvrščala po kategorijah (koščki stekla, cigaretni ogorki, plastična embalaža hrane, drugi plastični predmeti ipd.) Tudi te odpadke so poslikali in rezultate poslali v Nemčijo. Tretja skupina je z mostu v reko spustila mrežo za vzorčenje mikroplastike. Med enournim čakanjem, da so lahko mrežo odstranili iz vode, so izmerili hitrost toka. Po pretečenem času vzorčenja so mrežo odstranili in prešteli, koliko večjih mikroplastičnih delcev se je ujelo v mreži. Z izmerjenimi podatki so izračunali, koliko je teh delcev na kubični meter rečne vode. Vse podatke so na koncu posredovali Nemcem, ki bodo z zbranimi podatki iz različnih koncev Slovenije, Portugalske in Nemčije ugotovili onesnaženost naših rek.

Anita Rojc, 2. d

Skip to content