Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje se je v ponedeljek, 17. 4. 2023, udeležil Mladinskega pevskega festivala, ki ga v Celju pripravljajo že skoraj 80 let. Na festivalu so sodelovali srednješolski pevski zbori iz vse Slovenije, skupaj kar 350 pevcev.

Naš zbor se je pod vodstvom Matevža Pušnika prestavil z naslednjim programom:

Tadeja Vulc: JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (slovenska ljudska);

Martin Asander: PEACE (evangelij po Janezu; 14:27);

Robert Pešut – Magnifico: TIVOLI (prir. Nataša Kocjančič).

Skip to content