Vabimo vas na spletno srečanje z Matjažem Lesjakom, dr. med., specialistom splošne medicine, ki se v zadnjih letih ukvarja z analitično psihoterapijo, alpinizmom in umetniškim ustvarjanjem. Matjaž Lesjak je avtor več knjig in odličen motivator. Pogovor z njim bo potekal v četrtek, 14. maja 2020, ob 13. uri preko aplikacije Teams. Vsi dijaki, ki ste se na predavanje že prijavili, boste prejeli vabilo na dogodek. Vsi, ki bi se tega predavanja še želeli udeležiti, se lahko pridružite na naslednji povezavi:

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_M2Y1YTZlMGQtZWIyYS00ZWM3LThiMTYtZWI3ZmFkMjUzM2Yw%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8caac2e-f9bc-4396-9f18-8dc80e0444c5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223cd5dc4b-2aa6-4e15-81dd-a39d500f7318%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=64df57bf-ee53-4bf3-9ff6-4355d93b0e03&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pogovor z Matjažem Lesjakom o tem, kam nas vodi naša pot, bo zasnovan tako, da bo gost odgovarjal na vprašanja, ki ste jih dijaki že predhodno zastavili gostu.

Več o gostu si lahko preberete na njegovi spletni strani: https://sites.google.com/site/9trigon/

Polona Zalokar in ravnatelj Peter Juvančič

Skip to content