V soboto, 19. 8. 2023, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku. 19. 8. 2023 je tudi zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 23. 8., iz matematike 24. 8., ostali pisni izpiti so razporejeni individualno od 25. 8. do 30. 8. 2023. Individualni razpored pisnih izpitov ne bo objavljen javno. Razpored izpitov boste dobili 18. 8. 2023 od 11.00 do 12.00 v kabinetu B-15 ali po telefonu 03 428 58 23.

Vsi pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razpored učilnic, v katerih boste opravljali izpit, bo objavljen na oglasni deski pri požarnih vratih v A-etaži na dan pisanja. V šolo pridete najmanj 30 minut prej. S seboj prinesite osebni dokument s fotografijo in dovoljene pripomočke. Pri sebi lahko imate vodo v prozorni plastenki. Mobiteli, druge elektronske naprave, ročne ure in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Njihovo posedovanje in uporaba veljata za hujšo kršitev pravil. Elektronske naprave izklopite in odložite v garderobi.

Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 23. 8. do 1. 9. 2023, razporede boste dobili naknadno pri tajnicah splošne mature.

 

Tajnici splošne mature
Katarina Petač, Simona Jereb

Skip to content