Izpiti v jesenskem roku 2021

Vsi pisni izpiti se bodo začeli praviloma ob 7.30. Če je izpit pisni in ustni, boste najprej opravili pisni izpit, sledil bo še ustni izpit.

Podrobnejši razpored najdete v e-portalu na istem mestu, kjer ste oddali prijavo.

 

Letnik

Torek,

17. 8. 2021

Sreda,

18. 8. 2021

Četrtek,

19. 8. 2021

Petek,

20. 8. 2021

Ponedeljek,

23. 8. 2021

1.

 

·        geografija

·        matematika

·        slovenščina

·        nemščina

·        fizika

 

2.

 

·        matematika

·        angleščina

·        slovenščina

·        nemščina

 

·        fizika

3.

 

·        matematika

·        športna vzg.

·        nemščina

 

·        fizika

·        slovenščina

4.

·        kemija

·        filozofija

·        matematika

·        slovenščina

 

Delitev spričeval po spomladanskem izpitnem roku bo v petek, 20. 8. 2021, ob 14. uri (samo za 4. letnik) ter v torek, 24. 8. 2021, ob 8. uri.

Ravnatelj
Peter Juvančič

Nazaj