Inovativnost in ustvarjalnost za mlade

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za 15 dijakov Šolskega centra Celje letos že osmič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico z naslovom Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 11. do 13. januarja 2017 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se je tudi trije dijaki 3. letnika Gimnazije Lava: Aleksandra Keše iz 3. a ter Janez Petauer in Jernej Pevec iz 3. f.

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se  razdelili v štiri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. V skupinah so sodelovali dijaki različnih šol oz. programov. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili predstavnikom podjetja ter učiteljem in dijakom, ki so se udeležili zaključne prireditve.

Delo je potekalo v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Naloge, ki so jih reševali, so bile zahtevne, a so se jih lotili z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami. Na zaključni predstavitvi so izžarevali energijo in zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu. V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, spoznali so nove prijatelje, se srečali s sodobno tehnologijo in s konkretnimi problemi v gospodarstvu.

Predstavnikom Izobraževalnega centra Štore in podjetja Štore Steel se v imenu Šolskega centra Celje ter v imenu naših dijakov, udeležencev omenjene interaktivne delavnice, iskreno zahvaljujemo za dragocene izkušnje in odlično popotnico za življenje ter se priporočamo za nadaljnje sodelovanje.

Mojca Bučar Trotovšek

Nekaj fotografij

Nazaj