V petek, 10. 12. 2021, so se dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta udeležili Euroscole Online. Na srečanju je sodelovalo 2310 dijakov 77 srednjih šol iz 22 držav članic EU. Izmenjali so ideje o digitalni transformaciji in predstavili svojo vizijo digitalne dobe ter odvisnosti od nje.

Dijaki Gimnazije Lava so lahko v živo postavili vprašanje podpredsednici Evropskega parlamenta Nicoli Beer, kar je za njih predstavljajo še posebej zanimivo izkušnjo. Dobili so vpogled v delovanje Evropskega parlamenta, nagovoril jih je tudi njegov predsednik David-Maria Sassoli.

Seveda pa se veselimo dejanskega obiska, ko bodo razmere to dopuščale.

Skip to content