V letošnjem šolskem letu se je osem dijakov 3. letnika pripravljalo na Nemško jezikovno diplomo DSD I pro.

Rezultati so zelo dobri, saj je sedem od osmih dijakov pridobilo Nemško jezikovno diplomo DSD I pro, kar pomeni, da so pri vseh štirih kategorijah (pisno sporočanje, bralno razumevanje, slušno razumevanje, govorna zmožnost) dosegli raven B1, en dijak pa je dosegel raven B1 pri treh kategorijah, le pri eni raven A2.

Dijaki, ki so pridobili Nemško jezikovno diplomo DSD I pro, so: David Jelen (3. a) – 98 %, Florjan Perec (3. b) – 95 %, Kaja Rojc (3. b), Nace Basle (3. e), Tadej Klepej (3. b), Tadej Vižintin (3. e) in Aneja Jesenek Rojšek (3. b). Jaka Kveder (3. a) dobi potrdilo o udeležbi z rezultati.

Mentorica vsem dijakom sem bila Mojca Poharc.

Čestitke vsem.

Aktiv TJE

Skip to content