Debaterji iz 3. d

Dijaki 3. letnika smo pri zgodovini izvedli debato formata Karl Popper s premiso, da je nacionalizem vrlina. Sodelovali sta dve skupini dijakov, afirmitivna in negacijska, vsaka s tremi člani. Debaterji smo morali svoje argumente, nanašajoče se na razne nacionalizme t. i. dolgega 19. stoletja, podpreti z verodostojnimi zgodovinskimi viri. Tako smo presojali zgodovinska dejstva in dogodke, hkrati pa nadgrajevali svoje veščine javnega nastopanja in negovali kulturo govora. Nismo pa kritično razmišljali le debaterji, temveč tudi ostali dijaki, ki so bili postavljeni v vlogo nevtralnega sodnika. Poslušalci so debato aktivno spremljali, ob tem pa s pomočjo ocenjevalnega obrazca argumente analizirali in vrednotili. 

 

Eva Drofenik, 3. a 

 

Skip to content