Dijaki 3. letnika, ki poglabljamo biologijo, smo preživeli zanimiv dan v okolici jame Pekel.  Raziskovali, merili, opazovali, nabirali in določali smo organizme v gozdu in potoku Peklenščica, nazadnje smo si ogledali še jamo Pekel kot primer ekstremnega ekosistema. 

Pridobili smo veliko novega znanja, spoznali raznovrstnost habitatov, ki omogočajo različne pogoje za življenje številnim organizmom. Rezultati našega terenskega dela potrjujejo, da je Slovenija bogata z različnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Biotska pestrost pa je vrednota, ki jo je potrebno ohranjati za obstoj človeštva.

Lela Polak, 3. a

 

Skip to content