Dijaki 3. letnika imate v sredo, 29. novembra 2023, tretjo dejavnost v okviru predmeta aktivno državljanstvo. Vsi dijaki 3. letnika (126) boste razdeljeni v tri skupine po 42 dijakov.

Seznanili se boste z dejavnostmi treh inštitucij, ki igrajo pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika. Predstavniki policije vam bodo predstavili temo, s katero imajo v tem času največ opravka, to je spletno nasilje. Spoznali boste delo kriminalista in dobili koristne informacije s področja preventive. V Celju imamo edini v Sloveniji Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora, predstavniki vam bodo opisali življenje mladoletnih zapornikov in poklice v inštituciji. Obiskali boste še Poklicno gasilsko enoto Celje, kjer vam bodo poklicni gasilci predstavili svoje delo. Ob vse pogostejših naravnih nesrečah jih zelo potrebujemo.

Vsem trem inštitucijam, katerih delovanje boste spoznali, damo v vsakodnevnem življenju zelo malo pozornosti. Nanje se spomnimo, ko smo v stiski in rabimo pomoč. Mnogi od vas boste dobili vpogled v poklice, ki jih do sedaj morda niste poznali, vas pa njihovo delo zanima in bi ga morda želeli opravljati.

 

Podrobna navodila, razporeditev v skupine, časovni in vsebinski razpored boste prejeli na razredne e-naslove v ponedeljek, 27. 11. 2023.

 

Mentorici
Katarina Obreza
Darja Kapus

Skip to content