Dijaki 3. c, 3. d in 3. e si bodo 16. 9. 2022 v okviru predmeta aktivno državljanstvo ogledali Celje in razstavo o celjskih grofih v Pokrajinskem muzeju Celje.

Dijaki morajo imeti s sabo trdo podlago, pisalo in listovnik (mapo z listi).

Blagajniki poberejo 2 EUR na dijaka za ogled razstave v Pokrajinskem muzeju Celje.

ČASOVNICA
8.00 zbor dijakov pred šolo (Klemen Turnšek, Darja Kapus)
8.15 vodenje po Celju
  3. C + 1. polovica 3. E 30 dijakov Klemen Turnšek

 

8.15 Ogled razstave Celjski grofje v POKMUZ
  3. D + 2. polovica 3. E

 

30 dijakov Darja Kapus

 

 

 
9.30 malica (vsi oddelki)
10.00 vodenje po Celju
  3. D + 2. polovica 3. E 30 dijakov Klemen Turnšek

 

10.00 ogled razstave Celjski grofje POKMUZ
  3. C + 1. polovica 3. E 30 dijakov Darja Kapus

 

11.30–13.00 izpolnjevanje poročila in refleksija (v šoli)
  3. D + 2. polovica 3. E                                            Klemen Turnšek (učilnica B33)
  3. C + 1. polovica 3. E                                             Klara Poličnik (učilnica B21)

 

Skip to content