Dušan Berce, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  1. Kdo je imel vpliv na odločitev za vpis v gimnazijo?

Babica Jožica Berce je učila slovenski jezik na srednji tehniški šoli, starejši bratranec jo je že obiskoval in sem jo štel za domač teren.

  1. Kaj je vplivalo na odločitev za Lavo?

Naravoslovna usmeritev gimnazije, poznavanje šole, pa tudi družba sosošolcev iz osnovne šole, s katerimi smo se skupaj vpisali.

  1. Kaj bi rekli, da je bilo na šoli res dobro, se spomnite kakšne smešne anekdote iz srednje šole?

Laboratorija pri biologiji in kemiji sta bila impresivna, všeč mi je bila tudi svoboda pri interpretaciji literarnih del. Nenavadna pa mi je bila akcija ‘Pusti čik, vzemi jabolko’, ko sva s sošolcem med glavnim odmorom z zabojem jabolk obiskovala kabinete profesorjev in jih nagovarjala, naj namesto cigarete vzamejo jabolko. Takrat se je v kabinetih lahko še kadilo.

  1. Česa se najraje spominjate iz šole?

Četrtega letnika, ko smo s sošolci res bili kot eno na maturantskem izletu, plesnih vajah, maturantskem plesu, valeti. Takšno pripadnost je težko ponoviti. Všeč so mi bila tudi poglabljanja pri izbirnih predmetih za maturo, kjer smo navezali pristne stike s sosednjimi razredi, pa tudi ekskurzije in ogledi gledaliških predstav.

  1. Katere interesne dejavnosti ste obiskovali?

V prvem letniku sem obiskoval biološki krožek, sicer sem se udeleževal izvenšolskih aktivnosti.

  1. Kaj bi svetovali bodočim dijakom, zakaj se vpisati na našo šolo?

Gimnazija Lava podaja širok pregled znanja, spodbuja razvoj kritične misli in je kot taka inkubator za bodoče intelektualce.  Pridobljena razgledanost je dobro izhodišče pri nadaljnjem izobraževanju in za prehod v odraslo dobo.

Skip to content