Vračilo učbenikov – 4. letnik

Vračilo učbenikov za zaključne letnike bo potekalo v četrtek, 18. 5. 2017, po naslednjem razporedu:

 

 

11.45

11.55

12.05

12.15

12.25

L-4. a

L-4. b

L-4. c

L-4. d

L-4. e

 

 

Vračilo bo potekalo v učilnici A-01a, vsak razred ima točno določen začetek. V razredu določite dijaka, ki bo na dan razdeljevanja opozoril učitelja tekoče ure na čas, tako da bodo dijaki prišli v učilnico
A-01a. Zaradi tekočega izvajanja vračanja učbenikov prosim dijake, da se pred učilnico ne zadržujejo že pred določenim terminom oz. ne zamujajo.

 

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj