Več kot 100 priznanj na bralnih tekmovanjih pri angleščini in nemščini

Foto: Abhi Sharma via Flickr

V letošnjem šolskem letu smo izvedli bralni tekmovanji iz angleščine in nemščine v spletnem okolju preko platforme DMFA in v sodelovanju z Oxford centrom Ljubljana.

Bookworms je spletno bralno tekmovanje iz angleščine. Tekmovalci so bili razdeljeni v 3 skupine (po letnikih).  Vsaka skupina je morala prebrati po tri knjižice ter rešiti spletne teste pod nadzorom mentoric.

 V 1. letniku je od 33 prijavljenih dijakov prejelo priznanje 30 dijakov, najbolje se je odrezala Sara Mihajlik  (1. b). Šolska priznanja bodo prejeli še Aljaž Marolt (1. e), Tinkara Trontelj (1. a), Jaša Marolt (1. e), Kristian Tuvić (1. e), Maks Jagodič (1. a), Narcis Ramić (1. d) in Gaja Zabukovšek Lipovšek (1. b). 19 dijakov bo prejelo pohvalo.

V 2. letniku je tekmovalo 8 dijakov, od katerih sta najbolje rešili spletne teste Anamarija Dečman (2. b) in Daša Zamernik (2. c), ki bosta prejeli šolsko priznanje. Še pet jih prejme pohvalo.

V 3. letniku je tekmovalo 11 dijakov. Najboljši rezultat in s tem šolsko priznanje si je prislužila Maruša Žučko (3. a), pohvalo bo prejelo še osem dijakov.  

Mentorice angleškega bralnega tekmovanja smo bile mag. Anja Ramšak, mag. Polonca Zalokar, mag. Andreja Vipotnik Ravnak in Mojca Poharc.

Pfiffikus se imenuje nemško bralno tekmovanje, ki se ga je udeležilo 40 dijakov 1. in 2. letnika. Prebrati so morali dve knjižici in preko spleta rešiti naloge. Priznanje so prejeli vsi bralci, ki so dosegli 50 % točk.

V 1. letniku je naloge najbolje rešila Eva Baliban (1. b), v 2. letniku pa Nejc Funtek (2. e). Šolsko priznanje za zelo dober rezultat bodo prejeli še Jaka Kedačič (2. e), Jan Gračnar (1. e) in Anja Šket (2. c).  Še 19 dijakov bo prejelo šolsko pohvalo.  Mentorici bralcem pri nemščini sva bili mag. Polonca Zalokar in Mojca Poharc.

Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke.  Branje je zakon!

Mojca Poharc – koordinatorka nemškega bralnega tekmovanja
mag. Polonca Zalokar – koordinatorka angleškega bralnega tekmovanja

Nazaj