V sredo, 16. 9. 2020, smo se dijaki 1. letnika udeležili predavanja z naslovom Varno in odgovorno na spletu. Obiskala nas je sodelavka Centra za varnejši internet Safe.si. Dijaki 1. e, ki ta dan niso bili z nami v predavalnici, so predavanju prisostvovali kar od doma preko aplikacije Teams.

Predavanje je bilo zanimivo in poučno, saj je obravnavalo izzive, nevarnosti in teme, s katerimi se dijaki vsakodnevno srečujemo pri uporabi interneta, računalnikov in mobilnih telefonov. Izvedeli smo, kako zanesljive so informacije, ki jih zasledimo na spletu, in se tako naučili, kako prepoznati neresnično spletno stran. Spoznali smo nekaj osnov o varnosti in varovanju osebnih podatkov na spletu ter o uporabi družbenih omrežij, kot so Snapchat, Instagram, YouTube … Pogovor je tekel tudi o spoštovanju lastnine, o zasvojenosti in nasilju na spletu.

Predavateljica je v pogovor vključevala tudi dijake. Za konec je pripravila v aplikaciji Kahoot! kviz, s katerim je preverila, kako smo poslušali predavanje in koliko smo si ob tem zapomnili. Kviz je bil zanimiv in na trenutke tudi komičen.

Nekateri dijaki smo se podobnega predavanja že udeležili v osnovni šoli, vendar je to tema, ki jo lahko slišimo še večkrat, da bomo na spletu res znali varno in odgovorno ravnati.

Ema Magdič in Klemen Cajner, 1. a

 

 

 

Skip to content