Vabilo mladim raziskovalcem

V šolskem letu 2018/19 Mestna občina Celje razpisuje že 41. srečanje mladih raziskovalcev z naslovom »Mladi za Celje«. Raziskovanje poteka v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije. Raziskovalno delo dijake navaja na samostojnost, inovativnost in timsko delo. Ob raziskovanju imajo dijaki možnost osebnega razvoja, raziskovalne naloge pa ponujajo tudi možnost uspešnega sodelovanja dijakov s profesorji v obliki mentorstva.

Raziskovanje poteka na naslednjih področjih: astronomija ali fizika, biologija, ekologija z varstvom okolja, etnologija, matematika ali logika, kemija in kemijska tehnologija, psihologija in pedagogika, ekonomija in turizem, geografija in geologija, slovenski jezik in književnost, filozofija in sociologija, zgodovina in umetnostna zgodovina, elektrotehnika, elektronika in robotika, arhitektura, gradbeništvo in promet, računalništvo in telekomunikacije, tehnika in tehnologija, aplikativni inovacijski projekti, interdisciplinarna področja, druga področja.

Vsi, ki vas raziskovalno delo zanima, lahko več informacij dobite pri profesorjih ali koordinatorju raziskovalne dejavnosti na naši šoli.

»Kar slišim, pozabim. Kar vidim, si zapomnim. Kar naredim, razumem.« (Konfucij)

Na povezavah najdete predloge naslovov raziskovalnih nalog nekaterih podjetij iz naše regije za šolsko leto 2018/19.

Gorenje
Simbio
Štore Steel

Koordinator raiskovalnega dela na GL
Marko Moškotevc

Nazaj