Tečaj angleščine za dijake 1. in 2. letnika ‘English in Action’

Dragi dijaki!

V avgustu bomo na naši šoli že tretjič organizirali tečaj angleščine za dijake 1. in 2. letnika ‘English in Action’. Tečaj, ki bo predvidoma potekal zadnji teden v avgustu, bo izvajal rojeni govorec angleščine iz Canterburyja v Angliji.

Vse, ki vas to zanima, vabim, da se udeležite predstavitve tečaja, ki bo v petek, 16. 3. 2018, ob 12.10 v učilnici E-14. Tečaj bo predstavila koordinatorica za Slovenijo Nicole Epps.

Z učitelji tekoče ure se dogovorite za odsotnost od pouka, svojo udeležbo pa javite svojim učiteljicam angleščine ali Anji Ramšak (kabinet B-16) do četrtka, 15. 3. 2018.

Anja Ramšak

Nazaj