Športni dan – razporedi

ŠPORTNI DAN – 29. 9. 2017

 

  1. in 4. letnik TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

 

 

 

1. predavanje (Urban Praprotnik)

 

 

E-14

 

8.30

 

2. tek ob Savinji (5 km); po skupinah ŠVZ

 

garderoba

 

štart teka (ŠPICA)

 

 

4. AD (fantje), Jošt

 

A-04

 

10.00

 

4. AD (dekleta), Šketa, Malenšek

 

A-08

          

10.10

 

4. CE (dekleta), Malenšek

 

A-10

 

10.20

 

4. B (dekleta), Malenšek

 

A-11

 

10.30

 

4. BF  (fantje), Šketa

 

A-07

 

10.40

 

4. CE  (fantje), Jošt

 

A-04

 

10.50

 

 

1. predavanje (Urban Praprotnik)

 

 

E-14

 

9.45

 

2. tek ob Savinji (5 km), po skupinah ŠVZ

 

garderoba

 

štart teka (ŠPICA)

 

 

3. BC (dekleta), Šketa

 

A-08

 

11.20

 

3. BD (dekleta), Malenšek

 

A-10

 

11.30

 

3. AE (dekleta), Malenšek

 

A-11

 

11.40

 

3. BCD (fantje), Jošt

 

A-04

 

11.50

 

3. AE (fantje), Jošt

 

A-07

 

12.00

 

Blagajnik pobere 1,00 EUR na dijaka pred predavanjem. Denar in seznam odda učitelju.

 Na Špici bodite 15 minut pred štartom, kjer opravite individualno ogrevanje in dobite štartno številko (beleženje na kontrolnih točkah)!

 

ŠTART BO TOČNO OB RAZPOREJENI URI. NE ZAMUJAJTE!

Športni dan je obvezen. Tisti, ki ste opravičeni, se z učiteljem športne vzgoje dogovorite o vaših zadolžitvah. Na športni dan pridite primerno oblečeni in obuti!

 

 

  1. letnik POHOD NA CELJSKO KOČO

 

 

Zberete se ob 9.00 pri mostu čez Savinjo pri železniški postaji (krožišče).

 

 

Dijaki 2. a se zberete ob 10.15 pred učilnico A-13. Odšli boste na pohod do Celjskega gradu, kjer boste izvedli prireditev Vulkanijada. Po prireditvi pospravite prostor.

 

 

Športni dan je obvezen. Tisti, ki ste opravičeni, se z učiteljem športne vzgoje dogovorite o vaših zadolžitvah. Malico bomo za ta dan odpovedali. Na športni dan pridite primerno oblečeni in obuti!

 

 

  1. letnik ORIENTACIJA CELJSKI GRAD

 

 

Štart pohoda bo na šoli (učilnica A-13). Vsak razred je razdeljen v 3 skupine. Prvi na seznamu je vodja skupine. Seznam skupin bo objavljen na oglasni deski. Potrebno bo poiskati kontrolne točke, na katerih bodo profesorji kontrolirali prisotnost in potek pohoda (branje besedila).

 

Zadnji točki (na gradu) sta spremenjeni in ju boste opravili pred vhodom v grad (Friderikov stolp, analiza) in na parkirišču gostilne Kmetec (grad – stanovanjski del; merjenje azimuta).

 

Navodila in izpolnjene delovne liste oddate svojemu profesorju ZGO (M. Moškotevcu ali D. Babič). Analizi pohoda bo na gradu sledila Vulkanijada (prireditev pripravi GL-2. a).

 

Vstopnina (Celjski grad) znaša 1 EUR – denar oddate učitelju na štartu. Vse skupine iz razreda začnete pohod istočasno (na štartu bodite 10 minut pred začetkom).

 

Razpored štarta:

 

10.30                1. A    

10.40                1. B

10.50                1. C

11.00                1. D

11.10                1. E   

 

Športni dan je obvezen. Tisti, ki ste opravičeni, se z učiteljem športne vzgoje dogovorite o vaših zadolžitvah. Malico imate pred odhodom. Na športni dan pridite primerno oblečeni in obuti!

Nazaj