V podjetju Hermi, d. o. o., razpisujemo športno štipendijo za leto 2023. Naša želja je podpreti perspektivnega mladega športnika oz. športnico in mu/ji s tem pomagati k lažjemu doseganju ciljev na športnem področju in pri pridobitvi izobrazbe.

Pogoji za prijavo:

  • športnik ni starejši od 21 let;
  • športnik je aktiven najmanj 3 leta in ima vidne rezultate;
  • ima urejen redni status dijaka ali študenta;
  • uspešno usklajuje športne obveznosti s šolskimi obveznostmi;
  • prednost imajo športniki, ki se ukvarjajo z zimskimi športi;
  • prednost imajo športniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje

ali Velenje ter v širši okolici podjetja Hermi.

PRIJAVA

Športnik odda pisno vlogo, ki vsebuje: informacijo o osebnih podatkih, navedbo največjih športnih uspehov, kratko motivacijsko pismo s cilji in ambicijami, kopijo šolskega spričevala za zadnje in predzadnje leto, dokazilo, iz katerega je razvidno, da športna aktivnost traja vsaj tri leta (lahko izjava trenerja).

Športnik prijavo odda najkasneje do petka, 14. 10. 2022,

  • na e-naslov: anja.turk@hermi.si in/ali
  • po pošti na naslov: Hermi, d. o. o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje.

Damir Šketa

Skip to content