Preprečevanje spolno prenosljivih obolenj – 1. letnik

V okviru Zdrave šole smo se na Gimnaziji Lava tudi v letošnjem šolskem letu povezali z izvajalci vzgoje za zdravje v Zdravstvenem domu Celje. V mesecu marcu bodo v okviru OIV pripravili   predavanja na temo preprečevanje spolno prenosljivih obolenj za dijake 1. letnika. Predavanja bodo potekala po naslednjem razporedu: 

RAZPORED PREDAVANJ

Datum

Dan

Razred

Ura

Učilnica

12. 3. 2018

ponedeljek

1. a

2. ura  (8.50–9.35)

B-18

12. 3. 2018

ponedeljek

1. b

5. ura (11.20–12.05)

A-8

12. 3. 2018

ponedeljek

1. c

4. ura (10.30–11.15)

A-8*

12. 3. 2018

ponedeljek

1. d

6. ura (12.10–12.55)

A-8*

12. 3. 2018

ponedeljek

1. e

7. ura (13.00–13.45)

A-8*

*menjava učilnice:

4. ura: 3. d (Nardin) iz A-8 v A-7

6. ura: 2. b (Zalokar) iz A-8 v B-33

7. ura: GVO iz A-8 v B-8

Svetovalna delavka
Mojca Bučar Trotovšek

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj