Predstavitev Dijaške organizacije Slovenije

V četrtek, 19. 12. 2019, bo 2. šolsko uro v predavalnici B-12 potekala predstavitev Dijaške organizacije Slovenije. Predavanja naj se udeleži 5 ali 6 dijakov iz vsakega oddelka.

Mentorica Dijaške skupnosti GL
Sandra Đulabić

Nazaj