Pouk v petek, 9. 2. 2018

V petek, 9. 2. 2018, bo zaradi informativnega dne pouk potekal po prilagojenem urniku:

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

7.10–7.55

8.00–9.00

9.05–9.35

9.40–10.25

10.30–11.15

11.15–12.05

12.10–12.55

13.00–13.45

L1A

KEM
A04
Juvančič

MAT
A04
Kračun Berc

FIZ
A04
Babič

LUM
A04
Povše

Malica

LUM
A04
Povše

ZGO
A04
Babič

 

L1B

ANG
A07
Vipotnik Ravnak

GLA
A07
Jagodič Pogačar

KEM
A07
Debelak Arzenšek

FIZ
A07
Babič

MAT
A07
Leskovar

RU
A07
Petač

SLO
A07
Petač

 

L1C

FIZ
B08
Babič

ANG
B08
Ramšak

ANG
B08
Ramšak

SLO
B08
Marušič

SLO
B08
Marušič

Malica

MAT
A11
Strnad

MAT
A11
Strnad

L1D

ANG
A10
Poharc

NE2
A10
Kapus

ANG
A10
Poharc

Malica

MAT
A10
Frangež-Herman

INF
A10
Viher

INF
A10
Viher

INF
A10
Viher

L1E

 

SLO
B21
Petač

GEO
B21
Moškotevc

GEO
B21
Moškotevc

MAT
A04
Kračun Berc

ZGO
B21
Moškotevc

LUM
B21
Povše

 

L2A

 

ZGO
B23
Moškotevc

BIO
B23
Nardin

Sodelovanje na informativnem dnevu

Sodelovanje na informativnem dnevu

PSI
B23
Grošelj

MAT
B23
Frangež-Herman

 

L2B

ANG
B26
Zalokar

ANG
B26
Zalokar

SLO
B26
Petač

BIO
B26
Kresnik

MAT
B26
Koštomaj

MAT
B26
Koštomaj

Malica

 

L2D

MAT
B27
Frangež-Herman

NE2
B27
Hren

NE2
B27
Hren

PSI
B27
Grošelj

BIO
B27
Kresnik

SLO
B27
Marušič

Malica

 

L3A

 

SOC
B32
Kropej

BIO
B32
Kresnik

RU
B32
Leskovar

NE2Z+NE2N  • I3TŠP2
B32  • B21
Poharc • Đulabić

ANG
B32
Zalokar

ANG
B32
Zalokar

SLO
B32
Marušič

L3B

MAT

A11
Koštomaj

FIZ

A11

Babič

ANG

A11

Vipotnik Ravnak

MAT

A11

Koštomaj

NE2Z+NE2N  • I3TŠP2

B32  • B21

Poharc • Đulabić

Malica

   

L3C

SOC
A13
Andrić

FIZ
A13
Pučnik

GEO
A13
Grešak

MAT
A13
Strnad

Malica

ANG
A13
Vipotnik Ravnak

ANG
A13
Vipotnik Ravnak

 

L3D

FIZ
B30
Pučnik

SOC
B30
Andrić

NE2
B30
Kapus

Malica

ANG
B30
Ramšak

NE2
B30
Kapus

   

L3E

 

I2TRSO • I2TSTŠ • I2TELK
B03 • D12 • B03
Kotnik • Rozman • Grilc

I2TRSO • I2TSTŠ • LAVt/el
B03 • D12 • B03
Kotnik • Rozman • Grilc

Malica

ŠP2 • NE2Z • NE2N
B21 • A13 • B32
Đulabić • Hren • Poharc

FIZ
A11
Pučnik

ZGO
B33
Moškotevc

ZGO
B33
Moškotevc

Dijaki, ki v petek popoldan sodelujete pri izvedbi informativnega dne, prevzamete malico v petek 6. učno uro v B-30.

Dijaki, ki v soboto dopoldan sodelujete pri izvedbi informativnega dne, prevzamete malico v soboto v B-30.

Mojca Bučar Trotovšek in Peter Juvančič

 

Nazaj