Dijaki 3. letnika gimnazije in tehniške gimnazije boste v prihodnjem tednu izpolnjevali anketo za izbirne maturitetne predmete v 4. letniku. Ker je ta odločitev povezana z vašo izbiro bodočega študija, nekateri že sprašujete po številu točk, potrebnih za vpis v preteklih letih za posamezni študij. Povezavo na minimume točk za pretekla leta najdete na https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/.

Pomembne informacije so še na eVŠ, zlasti v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, kjer najdete podatke o tem, kaj visokošolski zavodi pri vpisu na posamezne študijske programe upoštevajo v primeru omejitve vpisa.

Če imate še kakšno vprašanje, pišite svetovalni delavki na naslov mojca.bucar.trotovsek@sc-celje.si

Psihologinja
Mojca Bučar Trotovšek

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content