Spoštovani dijaki!

Zaradi zajezitve širjenja okužbe in zagotavljanja večje zdravstvene varnosti smo na mizah v jedilnici namestili zaščitna stekla in na dveh mestih postavili dezinfekcijska sredstva.

Prosimo vas, da z njimi skrbno ravnate in o morebitni poškodbi stekel takoj seznanite kuharice.

V zadnjem tednu opažamo velik razkorak med številom naročenih obrokov in številom dijakov, ki bi želeli malicati, vendar se na obrok niso prijavili.

Prosimo vas, da dosledno upoštevate navodila, ki ste jih prejeli na začetku šolskega leta.

  • Dijaki se na malico prijavite najkasneje en delovni dan prej do 12.00 (npr. prijava na malico v petek za ponedeljek). Prijavite se z izbiro menija.
  • Jedilnico lahko uporabljajo le dijaki in zaposleni Šolskega centra Celje, in sicer je do 12.00 jedilnica na razpolago le dijakom, zaposleni Šolskega centra Celje lahko jedilnico koristijo po 12. uri, ob sredah in četrtkih pa po 12.30.
  • V jedilnici in na hodniku pred jedilnico dijaki upoštevajo varnostno razdaljo in higienske ukrepe. Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico umiti oziroma razkužiti roke.
  • Za zaščito pred okužbo dijaki po hodnikih in v jedilnici nosijo maske. Maske snamejo takrat, ko sedejo za mizo in malicajo.

Koordinatorica šolske prehrane
Davorka Polić Jošt

Skip to content