V ponedeljek, 4. 5. 2020, sem na svojem Instagram profilu izvedla kviz o poznavanju Evropske unije. Kviz so reševale osebe iz vseh starostnih skupin; pri nekaterih vprašanjih so bili rezultati odlični, pri drugih malo manj.

Na vprašanja o tem, koliko je sedežev v Evropskem parlamentu, koliko je prebivalcev EU in kdaj se je Slovenija priključila EU, je 74 % vprašanih odgovorilo pravilno. Zelo malo pravilnih odgovorov (47 %) pa je bilo na vprašanji glede števila poslancev Evropskega parlamenta in predsednika EP (tu je večina mislila, da je pravilni odgovor Ursula von der Leyen). Najboljši rezultati pa so bili pri zadnjih dveh vprašanjih, ko sem spraševala, katera članica se je EU priključila zadnja ter katera je zadnja izstopila. Vsi so odgovorili pravilno.

 

Kviz je rešilo 350 ljudi, kar je preseglo moja pričakovanja. Ko sem preverjala rezultate, sem ugotovila, da vprašani večino osnovnih podatkov poznajo, podrobnosti pa ne, zato menim, da bi se morali o tej temi več pogovarjati – učenje zna biti tudi zabavno, če si ga znamo tako narediti.

Sara Vidic, 3. b

Skip to content