JESENSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2016

V soboto, 20. 8. 2016, je rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature in posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo od splošne mature v jesenskem izpitnem roku.

Kandidati pišete slovenščino v sredo, 24. 8., matematiko pa v četrtek, 25. 8., ostali izpiti so razporejeni individualno od 26. 8. do 30. 8. 2016.

Individualni razpored pisnih izpitov javno ne bo objavljen. Obvezno se morate oglasiti na šoli, da vas bomo seznanili z razporedom izpitov. Uradne ure so v ponedeljek, 22. 8., in torek, 23. 8. 2016, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17 (arhiv).

Vsi pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razporedi po prostorih bodo viseli na dan izpita na oglasni deski mature. Pred izpitni prostor pridete 20 minut pred začetkom izpita. S seboj morate imeti osebni dokument in dovoljene pripomočke za posamezni izpit. Ustni izpiti bodo potekali od 24. 8. do 2. 9. 2016, razporedi bodo objavljeni naknadno na oglasni deski.

Zadnji rok za oddajo internih delov izpitov svojim mentorjem (za kandidate, ki še niste oddali vaj ali seminarskih nalog ali želite oceno izboljšati) je petek, 26. 8. 2016. Za podrobnosti se pozanimajte pri mentorjih posameznih predmetov (ZGO, GEO, FIZ, BIO, KEM, SOC, PSI, RAČ, ELE in MEH).

Nazaj