Ključne organizacijske in vsebinske usmeritve načrta izvedbe izobraževanja na daljavo

 • Izobraževanje na daljavo je za nas tako rekoč novost. Dolžnost dijakov je, da resno in odgovorno opravljate naloge, ki vam jih bodo posredovali po e-pošti ali drugih načinih e-komunikacije (spletna učilnica, video konferenca, socialna omrežja …) učitelji, ki vas poučujejo.
 • Vsi dijaki uporabljate za e-komunikacijo z učiteljem šolske e-naslove, preko katerih vas bodo učitelji tudi kontaktirali in vam dali nadaljnja navodila glede izobraževanja na daljavo ali on-line. Učitelji vam bodo na voljo v času, ko imate njihov predmet na urniku ali po dogovoru.
 • Če boste imeli kakšna vprašanja za učitelja, je najbolje, da jih predsednik oddelka ali njegov namestnik zbere in jih pošlje učitelju, ki bo vedno odgovoril celotnemu oddelku. Lahko pa tudi sami učitelju zastavite vprašanje, odgovor pa bo dobil cel oddelek. Zaradi preglednosti predlagam uporabo prvega načina zastavljanja vprašanj preko predstavnika oddelka.
 • Med sabo se spodbujajte, si pomagajte in poročajte učiteljem, kako vam gre delo na daljavo in kaj bi lahko izboljšali.
 • Učitelji vam bodo tudi sporočili, kako in kdaj se bo znanje preverjalo.
 • Znanja v tem času praviloma ne bomo ocenjevali.
 • Pri zaključnih letnikih dajemo poudarek pripravi na splošno maturo.
 • Večji poudarek bomo dali utrjevanju snovi in ustvarjalnemu učenju.
 • Če imate probleme z e-naslovi, prosim stopite v stik z gospodom Maticem Holobarjem, ki vam je pripravljen priskočiti na pomoč v primeru, da ne boste mogli dostopati do elektronske pošte. Pišete lahko na: matic.holobar@sc-celje.si ali ga celo pokličete na 040/193-114.
 • Dijake prosimo, da spremljate obvestila na spletni strani šole, da spremljate in resno vzamete vsa priporočila pristojnih inštitucij in ne nasedate lažnim informacijam z raznih omrežij.
 • Od dijakov zahtevam, da ne stigmatizirate in diskriminirate okuženih ali obolelih, saj se okužba lahko zgodi vsakemu izmed nas.

Najnovejši podatki o koronavirusu in COVID-19 so objavljeni na https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov in na https://www.gov.si/teme/koronavirus/.

Peter Juvančič, ravnatelj

Skip to content