marec-maj 2016 – izdelava raziskovalne naloge Razvoj mobilnega robota na podlagi AVR mikrokontrolerjev (I. skupina na regijskem srečanju Mladi za Celje in srebrno priznanje na 50. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti)

Janez, Jan in Rok so se v šolskem letu 2015/16 lotili novega izziva. Razvoj robota, ki temelji na procesorju Arduino, s katerim so tekmovali na Kitajskem, so opisali v raziskovalni nalogi, za katero so na natečaju Mladi za Celje dobili 100 točk in jo maja 2016 predstavili tudi na Državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti.