Za dijake četrtega letnika pripravljamo Karierni dan, kjer bodo predstavljene vse pomembne informacije glede vpisa na fakultete.

Časovnica dogajanja:

Ura   4. letnik
0. 7:10–7:55 POGLABLJANJA
1. 8:00–8:45 POGLABLJANJA
2. 8:509:35 Predstavitev sodobnega študija, struktura študija, študijska vertikala, priložnosti študija …

Sabina Žnidaršič in Tanja Žužek, Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani

3. 9:4010:25 Malica
4. 10:3011:15 Predstavitev prijavnega postopka, s posebnim poudarkom na morebitnih napakah in težavah; uveljavljanje posebnih statusov ipd.

Sabina Žnidaršič in Tanja Žužek, Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani

5. 11:2012:05 Predstavitev študijskih programov, posebej tistih, ki zahtevajo preizkus nadarjenosti

Sabina Žnidaršič in Tanja Žužek, Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani

6. 12:1012:55 Motivacijsko predavanje

Matej Cepin, Socialna akademija

Svetovalna delavka
Nina Jaklevič

Ravnatelj
Peter Juvančič

Skip to content