25 let sodelovanja med Šolskim centrom Celje in HGS Singen 1995–2019

O zgodovini sodelovanja med Celjem in Singnom

Med Celjem in mestom Singen ob  Bodenskem jezeru v deželi Baden-Würtemberg v Nemčiji obstajajo že več desetletij prijateljske vezi. Prvi stiki so se razvili na sindikalnem področju in so še danes pomemben steber partnerstva med obema mestoma.

Kmalu so se pričela redna srečanja še na gospodarskem, kulturnem in športnem področju. K pomembnejšim dogodkom spada gostovanje celjskega moškega pevskega zbora oktobra 1988 v Singnu. Od takrat se je razvijalo intenzivno prijateljstvo med celjskimi pevci in moškim pevskim zborom Konkordia iz Singna.

Oba takratna župana Tone Zimšek in Friedhelm Möhrle sta v dvorani mestne hiše v Singnu junija 1989 podpisala pogodbo o partnerskem sodelovanju. Junija 1990 je bila pogodba o partnerstvu podpisana še v Celju. Od leta 1989 je gospod Gerhard Bumiller, nekdanji predsednik moškega pevskega zbora Konkordia in starosta prijateljstva med obema zboroma, tudi poverjenik partnerskega sodelovanja mesta Singen s Celjem.       

Na osnovi omenjenih odnosov in mnogih aktivnosti, ki so zaznamovale medsebojno sodelovanje, lahko trdimo, da je partnerstvo čvrsto. Srečno naključje je bilo tudi osebno prijateljstvo med nekdanjim županom Singna Andreasom Rennerjem in celjskim županom Bojanom Šrotom. To se je še okrepilo z obiskom gospoda Andreasa Rennerja v Celju 1. maja 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije.

 

25 let sodelovanja med ŠC Celje in HGS Singen

 Partnerstvo med Šolskim centrom Celje in Hohentwiel-Gewerbeschule Singen obstaja formalno od leta 1994. Leta 1995 so se pričele izmenjave dijakov. Na osnovi številnih medsebojnih obiskov in izmenjav dijakov, učiteljev in vodstev obeh šol se je to partnerstvo razvilo v medsebojno trdno prijateljstvo. Prva izmenjava dijakov evropskega oddelka (EO) Gimnazije Lava z dijaki Hohentwiel-Gewerbwschule Singen je bila v šolskem letu 2005/2006. Od takrat se dijaki 2. letnika EO vsako leto družijo z dijaki partnerske šole – en teden v Singnu in en teden v Celju. Organizatorica izmenjav Gimnazije Lava je profesorica Polonca Zalokar. V 14 letih sodelovanja je bilo izvedenih 14 izmenjav dijakov evropskega oddelka Gimnazije Lava. V zadnjih letih se s kemiki HGS Singen redno srečujejo tudi dijaki Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ter njihovi profesorji mentorji. Vseh srečanj na vseh ravneh obeh partnerskih šol je bilo do sedaj 69.

Minuli konec tedna smo na partnerski šoli HGS Singen praznovali 25. obletnico sodelovanja. Oživljali smo spomine na pretekla leta, prebirali sadove skupnega sodelovanja ter izrazili pripravljenost za sodelovanje v prihodnjih letih v dobro mirnega sožitja v skupnem evropskem prostoru.

Koordinatorica sodelovanja
Darja Kapus

 

Nazaj