Zgodovina

Da zgodovina ni le učenje letnic in zgodovinskih dejstev, temveč je mnogo več, bomo spoznavali z raziskovanjem preteklosti domačega kraja in srednjeveške zgodovine slovenskega prostora. V znanju se bomo tudi pomerili na šolskem in državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev, ki bo na Ptuju 7. 4. 2018. Mladi raziskovalci pa bodo svoje veščine dela z zgodovinskimi viri dokazovali v okviru projekta Mladi za Celje. Mentor mladih raziskovalcev je Marko Moškotevc, mentorici tekmovalcev pa Dragica Babič in Jadranka Seles.