Športni dan – 3. in 4. letnik

V torek, 27. 9. 2016, bo športni dan za dijake Gimnazije Lava.

Dijaki 3. in 4. letnika boste sodelovali v projektu Tek podnebne solidarnosti. S pretečenimi kilometri gradimo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje (40.075 km). Tekli boste v solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. V projektu sodeluje 149 slovenskih osnovnih in srednjih šol.

V okviru projekta si boste ogledali film Kako postati heroj. Dijaki 4. letnika boste imeli v predavalnici B-12 ogled filma ob 8.00, dijaki 3. letnika pa ob 9.30, nato pa boste s tekom dodali svoje kilometre v krog solidarnosti. Podroben razpored teka je objavljen na oglasni deski športne vzgoje.

Športni dan je obvezen tudi za dijake, ki so športne vzgoje opravičeni (glede teka pa se dogovorite s svojim športnim pedagogom).

 

Ravnateljica
Marija Gubenšek Vezočnik


 PODROBNOSTI:

 

1. ogled filma Kako postati heroj

 

 

B-12

 

8.00

 

2. tek ob Savinji (5 km); po skupinah ŠVZ

 

garderoba

 

štart teka (ŠPICA)

 

 

4. ACD  (fantje), Jošt

 

A-04

 

10.00

 

4. BE  (fantje), Šketa

 

A-07

          

10.10

 

4. AC (dekleta), Šketa

 

A-08

 

10.20

 

4. CD (dekleta), Malenšek

 

A-10

 

10.30

 

4. B (dekleta), Malenšek

 

A-11

 

10.40

 

 

1. ogled filma Kako postati heroj

 

 

B-12

 

9.30

 

2. tek ob Savinji (5 km), po skupinah ŠVZ

 

garderoba

 

štart teka (ŠPICA)

 

 

3. A (dekleta), Šketa

 

A-08

 

11.20

 

3. CD (dekleta), Malenšek

 

A-10

 

11.30

 

3. B (dekleta), Malenšek

 

A-11

 

11.40

 

3. D (dekleta), Malenšek

 

A-13

 

11.50

 

3. AD (fantje), Jošt

 

A-04

 

12.00

 

3. CE (fantje), Jošt

 

A-07

 

12.10

 

3. BF (fantje), Šketa

 

A-04

 

12.20

 

Na Špici bodite 15 minut pred štartom, kjer boste opravili individualno ogrevanje in dobili štartno številko (beleženje na kontrolnih točkah)!

 

ŠTART BO TOČNO OB RAZPOREJENI URI. NE ZAMUJAJTE.

 

Športni dan je obvezen za vse dijake. Tisti, ki ste opravičeni, se z učiteljem športne vzgoje dogovorite o zadolžitvah.

Nazaj