Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo na splošno maturo v jesenskem roku je 12. 7. 2019.

Prijave lahko oddate:

  • osebno, 12. 7. 2019, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
  • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava na splošno maturo, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali obvezno oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.

Nazaj