Obvestila

Interni del mature iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 5. 3. 2020, ob 8.00 v B-etaži.  Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik.


BIOLOGIJA – vaje (interni del splošne mature)

Januarja bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet). 

Uvodna sestanka bosta:

 • 6. januarja 2020 ob 13.50 v učilnici A-10 (za dijake s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo in s Šolskega centra Šentjur);
 • 8. januarja 2020 ob 13.50 v učilnici A-08 (za dijake s Srednje zdravstvene šole Celje, s Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in z Ekonomske šole Celje).

Za termine preostalih vaj se boste dogovorili s profesoricama. Mentorica prve skupine bo Marija Kresnik, druge skupine pa Helena Nardin.

Za vaje boste potrebovali navodila za vaje, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog SM za biologijo.


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI 2020

 1. 11. 2019 je rok za:
 • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur);
 • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature;
 • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na šoli (na podlagi odločbe o usmeritvi, na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2020).

PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2020 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 8. 11. 2019. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.

 


Splošna matura – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2019/2020 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2019).


Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

V torek, 17. septembra, imate kandidati ob 7. uri možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Podelitev spričeval splošne mature bo v sredo, 18. 9. 2019, ob 9. uri v učilnici B-30.


Jesenski rok splošne mature 2019

V torek, 20. 8. 2019, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 24. 8., iz matematike 26. 8., ostali izpiti so razporejeni individualno od 27. 8. do 29. 8. 2018. Individualni razpored pisnih izpitov javno ne bo objavljen. Razpored izpitov boste dobili 21. 8. ali 22. 8. 2019 od 9.00 do 10.00 v kabinetu B-15.

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razporedi po prostorih bodo viseli na dan izpita na oglasni deski mature. Pred izpitni prostor pridete 20 minut pred začetkom izpita. S seboj morate imeti osebni dokument in dovoljene pripomočke za posamezni izpit. Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 24. 8. do 4. 9. 2019, razporedi bodo objavljeni naknadno na oglasni deski.


Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v četrtek, 11. 7. 2019, ob 12.00 v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2018, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17, v času počitnic pa v dežurnem tajništvu šole (uradne ure).

Informacije o objavi rezultatov in o vpogledu v izpitno dokumentaicijo so objavljene na spodnji povezavi. https://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/


Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo na splošno maturo v jesenskem roku je 12. 7. 2019.

Prijave lahko oddate:

 • osebno, 12. 7. 2019, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava na splošno maturo, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali obvezno oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Splošna matura – ustni izpiti

Ustni izpiti se bodo začeli 13. 6. 2019 in bodo trajali do 21. 6. 2019. Podrobni razporedi so objavljeni na oglasni deski splošne mature v A-etaži.


Matura – seznanitev s točkami praktičnega dela

Od 14. 5. do 29. 5. 2019 je na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) odprta aplikacija, kjer  se lahko seznanite s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. V aplikacijo vstopate z geslom, ki ste ga dobili pri pisanju prve pole izpita iz slovenščine.


Interni del mature iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v petek, 8. 3. 2019. Pričetek pisanja je ob 8. uri v A-etaži. Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik. 

 

Biologija – vaje (interni del splošne mature)

V ponedeljek, 4. 3. 2019, bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet).

Začele se bodo na Šolskem centru Celje ob 14.00 v učilnici A-10. Za termine preostalih vaj se boste dogovorili z mentorico Marijo Kresnik.

Za vaje boste potrebovali navodila za vaje, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog SM za biologijo.


Prijava k splošni maturi — spomladanski rok 2019

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2019. Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli. Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki: – so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, – ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: – so že opravili splošno ali poklicno maturo, – so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature. Dokumentacija prijave: 1. prijavnica (obrazec), 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka), 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki poklicne srednje šole), 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi, 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature, 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke. Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Šolski center Celje Gimnazija Lava Pot na Lavo 22 3000 Celje (Prijava k splošni maturi, Damir Šketa)


Obvestilo RIC

Državne predmetne komisije za splošno maturo so v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom enako kot vsako leto pripravile poročila o poteku splošne mature pri posameznih predmetih. Obveščamo vas, da so poročila objavljena na naši spletni strani https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/, kjer s klikom na izbrani predmet pod naslovom poročilo o poteku splošne mature najdete vsa poročila za posamezni predmet, tudi tega za leto 2018.


Predprijave na splošno maturo 2019

15. 11. 2018 je rok za:

 • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
 • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
 • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2019 na šoli.

Prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2019 morate kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2018. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.