Obvestila

Predprijave na splošno maturo 2019

15. 11. 2018 je rok za:

  • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
  • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
  • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2019 na šoli.

Prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2019 morate kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2018. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.