Obvestila

Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi in podelitev spričeval bosta v četrtek, 17. 9. 2020, ob 10.30 v učilnici A-11.


Splošna matura 2021 – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2020/2021 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2020).


Jesenski rok splošne mature 2020

V četrtek, 20. 8. 2020, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku. 20. 8.2020 je tudi zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 24. 8., iz matematike 25. 8., ostali izpiti so razporejeni individualno od 26. 8. do 29. 8. 2020. Individualni razpored pisnih izpitov ne bo objavljen javno. Razpored izpitov boste dobili 18. in 19. 8. 2020 od 11.00 do 12.00 v kabinetu B-15 ali po telefonu 03 428 58 23.

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razpored po prostorih boste prejeli dan pred pisanjem izpita na svoj elektronski naslov. Pred izpitni prostor pridete 20 minut pred začetkom izpita. V izpitni prostor lahko prinesete le osebni dokument, dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo, vodo ter prigrizek. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) v izpitni prostor je prepovedan.

Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 24. 8. do 3. 9. 2020, razporede boste dobili naknadno pri tajnicah splošne mature.


Seznanitev z rezultati splošne mature

Spoštovani maturanti!

Letošnje šolsko leto je bilo v marsičem posebno. Podelitev maturitetnih spričeval je običajno potekala v Narodnem domu v prisotnosti staršev, prijateljev, učiteljskega zbora, letos pa moramo zaradi trenutnih razmer ta slavnostni dogodek žal izpeljati precej drugače, kot smo načrtovali.

V ponedeljek, 13. 7. 2020, bo potekala podelitev spričeval po naslednjem razporedu:

Ura

Učilnica

Razred

11.00

A-04

4. e

11.30

A-11

4. d

12.15

A-13

4. b

12.45

A-07

4. a

13.15

A-08

5. predmet, ostali, s pooblastili

Vstop v šolo bo mogoč pri glavnem vhodu. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba mask, prosimo vas tudi, da upoštevate ostala priporočila NIJZ (umivanje in razkuževanje rok, upoštevanje medosebne razdalje, omejitev glede združevanja ljudi na enem mestu).

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih ali po elektronski pošti. Obenem se 13. 7. pričnejo e-vpogledi v izpitno dokumentacijo.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 13. 7., ga lahko dobite 14. 7. 2020, od 8.00 do 9.00 v učilnici A-04, v času počitnic pa v dežurnem tajništvu šole (v uradnih urah).

Ravnatelj
Peter Juvančič


Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi (ali k posameznemu izpitu splošne mature) v jesenskem roku je 14. 7. 2020.

Prijave lahko oddate:

 • osebno v torek, 14. 7. 2020, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava na splošno maturo, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Navodila in dodatna pojasnila za izvedbo splošne mature v spomladanskem izpitnem roku 2020

Spoštovani dijaki,

Pravilnik o splošni maturi še vedno velja, a da bo potek maturitetnih izpitov nemoten in uspešen, vas obveščamo o nekaterih letošnjih spremembah in prilagoditvah.

 • V izpitnem obdobju splošne mature v šolo vstopate in izstopate pri glavnem vhodu po desni strani. (PODROBNOSTI)
 • Dosledno upoštevajte pravila za nošenje mask, pazite na higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo. Med pisanjem maturitetnih izpitov masko lahko snamete in jo odložite v vrečko zanjo. Vrata in okna v izpitnem prostoru lahko odpira/zapira samo nadzorni učitelj. Zaradi zračenja priporočamo, da s sabo prinesete dodatna oblačila. Med odmorom ostanete v izpitnem prostoru, odidete lahko le do toaletnih prostorov.
 • Osebne stvari odložite v pripravljene garderobe. V izpitni prostor lahko prinesete le dovoljene pripomočke, zaščitno masko in vrečko zanjo, vodo ter prigrizek. Vnos elektronskih naprav (tudi mobilnih telefonov) v izpitni prostor je prepovedan. Osebno izkaznico pred pisanjem izpita položite na levi zgornji rob mize.
 • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov želeli opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje mature odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na Državno komisijo za splošno maturo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, čeprav so jo opravili v jesenskem roku. Kandidati naj se pred oddajo vloge posvetujejo s Šolsko maturitetno komisijo.
 • O vpogledu v izpitno dokumentacijo in ugovoru na oceno pri splošni maturi si preberite na spletni strani.
 • Čas pisanja 2020.
 • Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki pri splošni maturi 2020.

 

Šolska maturitetna komisija


Obvestilo kandidatom splošne mature

Danes (14. 5. 2020) je Ric kandidatom splošne mature poslal podatke za dostop do spletne strani https://matura.ric.si. Kandidati ste prejeli obvestilo na e-naslov, ki ste ga napisali na prijavo k splošni maturi.

Preko spletne strani boste letos med izvedbo splošne mature:

– preverili svoje osebne podatke in prijavljene predmete;

– od 18. do 31. 5. 2020 imeli možnost vpogleda v rezultate praktičnih delov izpitov;

– na dan objave rezultatov splošne mature (13. 7. 2020) imeli možnost elektronskega vpogleda vaših rezultatov in pripadajoče izpitne dokumentacije (izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni.

Če obvestila z Rica niste prejeli, nam pišite na elektronski naslov splosna.matura@sc-celje.si.


Preverjanje podatkov in vpogled v končne rezultate splošne mature

Obveščamo vas, da smo na Državni izpitni center posredovali e-naslove vseh kandidatov, ki ste se prijavili k opravljanju splošne mature ali izpita iz predmeta splošne mature.

Zaradi epidemije COVID-19 je otežena komunikacija s prijavljenimi kandidati na splošno maturo, zato nas je Državni izpitni center zaprosil, da mu posredujemo e-naslove prijavljenih kandidatov. Po prejemu e-naslovov bo Državni izpitni center kandidatom na njihov naslov e-pošte poslal navodila za dostop do spletne strani https://matura.ric.si. Na tej spletni strani boste kandidati lahko najprej preverili podatke o prijavi, kasneje pa imeli vpogled v rezultate praktičnega dela ter po koncu mature vpogled v končne rezultate.

Državni izpitni center bo podatke kandidatov obdeloval za izvedbo zakonsko določenih nalog v času razglasitve epidemije, in sicer zgolj za izvedbo splošne mature 2020.


Splošna matura (zamenjava izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti)

Rok za zamenjavo izbirnega predmeta in ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode (32. člen Pravilnika o splošni maturi) se je premaknil s 30. aprila na 20. maj 2020.

Kandidati, ki bi želeli zamenjati izbirni predmet ali raven zahtevnosti, naj pošljejo obrazec (Sprememba prijave k splošni maturi) na el. naslov splosna.matura@sc-celje.si.


Objava gradiva za pripravo na splošno maturo 2020 iz slovenščine

 Obveščamo vas, da so bili zaradi trenutnih izrednih razmer včeraj, 31. marca 2020, na spletni strani Državnega izpitnega centra na povezavi https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/ pod naslovom Gradivo za pripravo na splošno maturo 2020 iz slovenščine objavljeni gradivo in nekatere povezave, ki vam bodo v pomoč pri pripravi na pisanje maturitetnega eseja. Na istem mestu bo v prihodnjih dneh objavljen tudi spored posnetkov Cankarjevih dram, ki jih bo predvajala Televizija Slovenija.


Prijava na spomladanski izpitni rok splošne mature in plačilo izpitov

Datum prijave na spomladanski izpitni rok splošne mature 31. marec 2020 ostaja nespremenjen. Republiški izpitni center pa sporoča, da je izpite splošne mature zaradi izrednih razmer v državi  mogoče plačati do 16. aprila 2020. To je tudi zadnji rok plačila izpitov Šolskemu centru Celje.


Izvedba praktičnega dela izpitov splošne mature

Datum za oddajo in izvedbo praktičnega dela izpitov splošne mature v spomladanskem izpitnem roku ostaja nespremenjen, to je 15. april 2020. Izjemoma lahko praktični del izpitov mentorjem oddate tudi v elektronski obliki (priporočamo v obliki pdf oziroma v dogovoru z mentorjem).


Prijave na spomladanski rok splošne mature in izvedba praktičnega dela izpita splošne mature

 Državni izpitni center sporoča, da se bo splošna matura izpeljala predvidoma v veljavnih rokih. 

Datum prijave na spomladanski izpitni rok splošne mature 31. 3. 2020 tako ostaja nespremenjen, zaradi omejitev širjenja korona virusa pa se priporoča, da kandidati pošiljajo in šole sprejemajo prijave na šolo po elektronski pošti (splošna.matura@sc-celje.si).

Tudi predvideni rok za zaključek vseh praktičnih delov izpita 15. 4. 2020 v tem trenutku ostaja nespremenjen. Vse dodatne informacije lahko dobite pri svojih učiteljih.

Šola bo preko e-pošte glede vprašanj, povezanih z maturo, dostopna tudi kandidatom, ki niso naši dijaki.

Vsem maturantom priporočamo, da se kljub začasni prekinitvi rednega pouka pripravljajo na maturo.


PRIJAVA K SPLOŠNI MATURI — spomladanski rok 2020

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 31. 3. 2020.

Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli.

Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki:
– so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj;
– ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: 
– so že opravili splošno ali poklicno maturo;
– so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature.

Dokumentacija prijave:

 1. prijavnica (obrazec);
 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka);
 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki tehnične srednje šole);
 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi;
 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature;
 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke.

Prijavo pošljite na naslov: 
Šolski center Celje 
Gimnazija Lava 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje 
(Prijava k splošni maturi, Katarina Petač)


Interni del mature iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v četrtek, 5. 3. 2020, ob 8.00 v B-etaži.  Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik.


BIOLOGIJA – vaje (interni del splošne mature)

Januarja bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet). 

Uvodna sestanka bosta:

 • 6. januarja 2020 ob 13.50 v učilnici A-10 (za dijake s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo in s Šolskega centra Šentjur);
 • 8. januarja 2020 ob 13.50 v učilnici A-08 (za dijake s Srednje zdravstvene šole Celje, s Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in z Ekonomske šole Celje).

Za termine preostalih vaj se boste dogovorili s profesoricama. Mentorica prve skupine bo Marija Kresnik, druge skupine pa Helena Nardin.

Za vaje boste potrebovali navodila za vaje, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog SM za biologijo.


PREDPRIJAVE K SPLOŠNI MATURI 2020

 1. 11. 2019 je rok za:
 • oddajo predprijave k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur);
 • oddajo predprijave k posameznemu izpitu splošne mature;
 • oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na šoli (na podlagi odločbe o usmeritvi, na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2020).

PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2020 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 8. 11. 2019. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.

 


Splošna matura – prijave k 5. predmetu splošne mature – praktični del

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2019/2020 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 30. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita. V nasprotnem primeru lahko opravljate le zunanji del izpita, to je pisni izpit, kar znaša večinoma 80 odstotkov skupne ocene predmeta.

Obrazec za prijavo (Prijava praktični del) pošljite po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature. Dijaki z drugih šol morate pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.

Administrativne stroške (50 €) je treba poravnati do predprijave k izpitu splošne mature (do 15. novembra 2019).


Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature

V torek, 17. septembra, imate kandidati ob 7. uri možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Podelitev spričeval splošne mature bo v sredo, 18. 9. 2019, ob 9. uri v učilnici B-30.


Jesenski rok splošne mature 2019

V torek, 20. 8. 2019, se izteče rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita splošne mature (spričevala, plačila) ter pisno odjavo v jesenskem izpitnem roku.

Kandidati pišete izpit iz slovenščine 24. 8., iz matematike 26. 8., ostali izpiti so razporejeni individualno od 27. 8. do 29. 8. 2018. Individualni razpored pisnih izpitov javno ne bo objavljen. Razpored izpitov boste dobili 21. 8. ali 22. 8. 2019 od 9.00 do 10.00 v kabinetu B-15.

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Razporedi po prostorih bodo viseli na dan izpita na oglasni deski mature. Pred izpitni prostor pridete 20 minut pred začetkom izpita. S seboj morate imeti osebni dokument in dovoljene pripomočke za posamezni izpit. Po koledarju RIC bodo ustni izpiti potekali od 24. 8. do 4. 9. 2019, razporedi bodo objavljeni naknadno na oglasni deski.


Seznanitev z rezultati splošne mature

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo v četrtek, 11. 7. 2019, ob 12.00 v Narodnem domu v Celju.

Ob 7. uri imate kandidati možnost vpogleda v svoje rezultate na spletni strani RIC-a s pomočjo šifre, ki ste jo dobili na pisnih izpitih.

Dvig maturitetnega spričevala ali obvestila je mogoč samo osebno ali s pooblastilom (tega potrebujejo tudi starši).

Kandidati, ki ste opravljali 5. predmet na splošni maturi, lahko obvestila dvignete po podelitvi maturitetnih spričeval v Narodnem domu (okoli 13.15).

Tisti, ki dokumenta ne boste dvignili 11. 7., ga lahko dobite 12. 7. 2018, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17, v času počitnic pa v dežurnem tajništvu šole (uradne ure).

Informacije o objavi rezultatov in o vpogledu v izpitno dokumentaicijo so objavljene na spodnji povezavi. https://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/


Prijava na jesenski rok splošne mature

Zadnji rok za prijavo na splošno maturo v jesenskem roku je 12. 7. 2019.

Prijave lahko oddate:

 • osebno, 12. 7. 2019, od 8.00 do 9.00 v kabinetu A-17,
 • po pošti na naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava (prijava na splošno maturo, Katarina Petač), Pot na Lavo 22, 3000 Celje (oddaja na pošti do 24. ure).

Skupaj s prijavo morate poslati tudi dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop k maturi (kopija spričevala). Kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka, morate priložiti dokazilo o plačilu izpitov (kopija položnice plačila RIC-u in kopija položnice plačila Šolskemu centru Celje). Na prijavo napišite še telefonsko številko in elektronski naslov.

Pred pričetkom jesenskega roka se boste morali obvezno oglasiti na šoli, da boste izvedeli za svoj razpored pisanja izpitov. Datum in ura bosta objavljena naknadno.


Splošna matura – ustni izpiti

Ustni izpiti se bodo začeli 13. 6. 2019 in bodo trajali do 21. 6. 2019. Podrobni razporedi so objavljeni na oglasni deski splošne mature v A-etaži.


Matura – seznanitev s točkami praktičnega dela

Od 14. 5. do 29. 5. 2019 je na spletni strani RIC-a (http://matura.ric.si) odprta aplikacija, kjer  se lahko seznanite s točkami, doseženimi pri praktičnem delu izpita v spomladanskem izpitnem roku. V aplikacijo vstopate z geslom, ki ste ga dobili pri pisanju prve pole izpita iz slovenščine.


Interni del mature iz zgodovine

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v petek, 8. 3. 2019. Pričetek pisanja je ob 8. uri v A-etaži. Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument in nalivno pero ali kemični svinčnik. 

 

Biologija – vaje (interni del splošne mature)

V ponedeljek, 4. 3. 2019, bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet).

Začele se bodo na Šolskem centru Celje ob 14.00 v učilnici A-10. Za termine preostalih vaj se boste dogovorili z mentorico Marijo Kresnik.

Za vaje boste potrebovali navodila za vaje, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog SM za biologijo.


Prijava k splošni maturi — spomladanski rok 2019

Zadnji rok za prijavo k splošni maturi ali k izpitu iz maturitetnega predmeta je 30. 3. 2019. Dijaki Gimnazije Lava boste prijavnice izpolnili v šoli. Splošno maturo lahko v celoti opravljajo kandidati, ki: – so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, – ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alineje, vendar so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki: – so že opravili splošno ali poklicno maturo, – so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature. Dokumentacija prijave: 1. prijavnica (obrazec), 2. potrdilo o plačilu izpitov Državnemu izpitnemu centru in Šolskemu centru Celje (kandidati, ki nimate statusa rednega dijaka), 3. potrdilo o šolanju (kandidati, ki ste redni dijaki poklicne srednje šole), 4. spričevala zadnjih dveh letnikov predmeta (izpita), ki ga boste opravljali na maturi, 5. druga dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev opravljanja splošne mature, 6. na prijavnico dopišite še svoje kontaktne podatke. Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Šolski center Celje Gimnazija Lava Pot na Lavo 22 3000 Celje (Prijava k splošni maturi, Damir Šketa)


Obvestilo RIC

Državne predmetne komisije za splošno maturo so v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom enako kot vsako leto pripravile poročila o poteku splošne mature pri posameznih predmetih. Obveščamo vas, da so poročila objavljena na naši spletni strani https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/, kjer s klikom na izbrani predmet pod naslovom poročilo o poteku splošne mature najdete vsa poročila za posamezni predmet, tudi tega za leto 2018.


Predprijave na splošno maturo 2019

15. 11. 2018 je rok za:

 • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
 • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
 • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2019 na šoli.

Prijave in naslovi seminarskih nalog

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2019 morate kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 6. 11. 2018. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.