Obvestila

Interni del mature iz zgodovine

 

Obveščamo vas, da se bo interni del mature iz zgodovine pisal v sredo, 7. 3. 2018, ob 8.00. Kandidati morajo biti v izpitnem prostoru 20 minut pred začetkom pisanja izpita. 


BIOLOGIJA – vaje (interni del splošne mature)

V ponedeljek, 5. 3. 2018, bomo pričeli izvajati laboratorijske vaje za vse prijavljene kandidate, ki niste redni dijaki Gimnazije Lava (5. predmet). 

Začele se bodo na Šolskem centru Celje ob 14.00 v učilnici A-10. Za termine preostalih vaj se boste dogovorili z mentorico Marijo Kresnik.

Potrebujete navodila za vaje BIO, svinčnik, radirko, zvezek in Predmetni izpitni katalog 2018 za biologijo.


CENA IZPITA SPLOŠNE MATURE 2018


PREDPRIJAVE 2018

  1. 11. 2017 je rok za:
  • oddajo predprijav k splošni maturi (vsi dijaki 4. letnika Gimnazije Lava boste to naredili v času razrednih ur),
  • oddajo predprijav k posameznemu izpitu splošne mature,
  • oddajo vlog za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami na splošni maturi 2018 na šoli.

PRIJAVE IN NASLOVI SEMINARSKIH NALOG 2018

V skladu s koledarjem za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi 2018 morajo kandidati oddati mentorju prijavo za opravljanje seminarske naloge do 7. 11. 2017. Stalni katalogi naslovov seminarskih nalog pri posameznih predmetih in pravilnik za izdelavo seminarske naloge so objavljeni na spletnem naslovu www.ric.si.