Osnovni podatki

Naziv šole: Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Sedež šole: Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Slovenija

SolskiCenterCelje

povezava na zemljevid

Telefon – centrala ŠCC: 03/ 428 58 10
Telefon – tajništvo GL: 03/ 428 58 32
Telefax: 03/ 428 58 80

Svetovni splet: http://gl.sc-celje.si/gl

E-mail: gl@sc-celje.si

Ravnatelj: Peter Juvančič, univ. dipl. inž. 

Svetovalna delavka: Mojca Bučar Trotovšek, univ. dipl. psih.

Tajnica: Tanja Potočnik

Organi šole:

  • ravnatelj
  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razredniki
  • strokovni aktivi
  • svet staršev
  • skupnost dijakov