Kontakt

Telefon – centrala ŠCC: 03/ 428 58 10
Telefon – tajništvo GL: 03/ 428 58 32
Telefax: 03/ 428 58 80

E-mail: gl@sc-celje.si