Fizika

FIZIKALNI KROŽEK

Glavna dejavnost članov krožka je priprava na različna tekmovanja v znanju fizike in astronomije, zato največ časa posvetimo reševanju nalog s preteklih tekmovanj. Znanje poskušamo širiti tudi preko meja ciljev, ki so zastavljeni v učnem načrtu. Med aktivnosti članov krožka (v okviru danih možnosti) uvrstimo tudi obiske zanimivih predavanj, ogled strokovnih razstav in ekskurzije.

Mentorja krožka sta učitelja fizike na Gimnaziji Lava: Albin Pučnik in Vitomir Babič.