Gimnazija Lava deluje na Šolskem centru Celje. Čeprav je to najmlajša celjska gimnazija, se ponašamo z izjemnimi dosežki. Naši dijaki so dosegali in še dosegajo vrhunske tekmovalne rezultate pri matematiki, na naravoslovnem in jezikovnem področju, v športu in pri robotiki. Mešani mladinski pevski zbor, v katerem prepevajo tudi gimnazijci, se z mednarodnih tekmovanj vrača z najvišjimi odličji. Naši gledališčniki, literati, filmski ustvarjalci in glasbeniki že več let oblikujejo šolske in javne prireditve ter tako bogatijo ožje in širše okolje. Večletno sodelovanje Gimnazije Lava s V. gimnazijo iz Zagreba in z nemško šolo iz Singna širi znanje in medkulturne vezi ter poleg šole in našega zavoda promovira Celje ter Slovenijo.

Vse te preizkušene vrednote uresničujemo danes in jih bomo gojili tudi v prihodnosti. Prva skrb je in bo namenjena kakovostnemu izobraževanju ter pripravam na splošno maturo, zahteven zrelostni izpit, ki odpira vrata na vse fakultete, akademije, visoke in višje šole. Iz vrst gimnazijskih maturantov niso in ne bodo nikoli prihajali samo humanistični izobraženci. Naši gimnazijci so se vedno vpisovali na fakultete vseh smeri in se po končanem študiju uspešno uveljavili tudi v realnem, ne le v javnem sektorju.

Še naprej bomo izobraževali in vzgajali bodoče intelektualce, ki bodo presegali ozke usmeritve. Za to bomo, kot smo že doslej, poskrbeli s kakovostnim poukom in z različnimi drugimi dejavnostmi, ki jih izvajajo naši profesorji, med katerimi so tudi člani najpomembnejših državnih institucij, ki usmerjajo izobraževanje, ter avtorji učbenikov.

Že nekaj let izvajamo dogovorno ustno ocenjevanje za vse dijake, profesorji pa imajo tudi konzultacijske ure, namenjene dijakom, ki potrebujejo pomoč oziroma dodatno razlago.

Rečemo torej lahko, da gremo na Gimnaziji Lava dijakom naproti in da skupaj z njihovimi družinami ter družbenim okoljem sooblikujemo pomemben del njihovega življenja.

Skip to content