Šport

 

ŠPORTNA VZGOJA

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu bio-psiho-socialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem dnevu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih zrelosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

 


ŠPORTNA TEKMOVANJA

Ta so sestavni del in nadgradnja športne vzgoje. Tekmovanja potekajo stopenjsko (medrazredna in medšolska tekmovanja, področna (predtekmovanje, finale) in državna (četrtfinale, polfinale in finale). Šport v šoli je dobra priložnost za druženje in povezovanje šole, dijakov, staršev in klubov ter društev iz okolice. Tekmovanja so tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze.

 


ŠPORTNI DNEVI

V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne čase. Namenjeni so razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. Dijaki se udeležijo različnih aerobnih dejavnosti v naravi, spoznavajo nove športe ali pa se udeležijo aktivnosti, ki jih ni mogoče uresničiti med rednim poukom.

 

 


ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON

SLO-fit je nacionalni sistem, ki vključuje povratne informacije o telesnem in gibalnem razvoju šolarjev na podlagi vsakoletnih meritev za športno-vzgojni karton. Podatki so pomembni za vsakega otroka ali mladostnika, starše, učitelje športne vzgoje in zdravnike – skupaj spremljajo telesni in gibalni razvoj ter mladim pomagajo k boljšemu telesnemu fitnesu in počutju.

 

 

 

 


ŠPORTNI TABOR

Športni tabori so integralni pedagoški proces in potekajo zunaj kraja šolanja. So izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini, poleg tega pa dajejo tudi možnost boljšega spoznavanja in drugačnega sodelovanja med učitelji in dijaki. Prepletajo se vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega ali likovnega izražanja. Eden od poglavitnih namenov je ob športni dejavnosti spodbujati čustven, kulturen in odgovoren odnos do narave ter naravne in kulturne dediščine.

 


TEK MLADIH IN TEK TREH GIMNAZIJ

Na svetovni dan športa se vsako leto udeležujemo tradicionalnega UNESCO  teka, ki poteka v skupni organizaciji Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, UNESCO mladinske platforme, Gimnazije Ptuj in Mestne občine Ptuj.

V letu 2017 smo odtekli prvi gimnazijski tek na Celjskem, ki združuje tekače profesorje in dijake vseh treh gimnazij: Gimnazije Lava, Gimnazije Celje-Center in I. gimnazije v Celju. Potrudili se bomo, da bo tek postal tradicionalen.