Špansko bralno tekmovanje

Marca je na šoli potekalo špansko bralno tekmovanje »EPI Lectura« za dijake 1., 2. in 3. letnika.

Zlato priznanje so osvojile:
Maruša Žučko (1. a),
Anita Zupanc (2. a),
Aleksandra Keše (3. a),
Karlina Hohnjec (3. a),
Lora Šarlah (3. a),
Kaja Kobale (3. e),
Karmen Hudej (3. e).

Srebrno priznanje so prejele:
Zala Gajšek (1. a),
Zala Perlič (1. a),
Anja Keše (1. a),
Alja Cestnik (2. a),
Amadeja Koštomaj (3. b),
Timeja Špacapan (3. b).

Vsem sodelujočim in dobitnicam priznanj iskreno čestitamo!

Mentorica Sandra Đulabić

Ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik

Nazaj