Seznam učiteljev v šolskem letu 2019/20

Učiteljski zbor v lanskem šolskem letu

Priimek in ime

Babič, Dragica

Babič, Vitomir

Bučar Trotovšek, Mojca

Bukovec, Maja

Debelak Arzenšek, Andreja

Dolinšek, Blažka

Drofenik Čerček, Mojca

Đulabić, Sandra

Frangež-Herman, Mateja

Glušič, Anton

Grešak, Darinka

Grošelj, Romana

Gubenšek Vezočnik, Marija

Jagodič Pogačar, Metka

Jereb, Simona

Juvančič, Peter

Kapus, Darja

Klakočer, Bojan

Koštomaj, Mihaela

Kotnik, Karmen

Kotnik, Petra

Kračun Berc, Lucijana

Kresnik, Marija

Kropej, Bogomil

Kvas, Jana

Leskovar, Andreja

Lesnika, Aleš

Malenšek, Sava

Marušič, Breda

Nardin, Helena

Obreza, Katarina

Petač, Katarina

Poharc, Mojca

Povše, Darja

Pučnik, Albin

Ramšak, Anja

Ravnak, Stane

Rozman, Franc

Seles, Jadranka

Šketa, Damir

Štorman, Tatjana

Turnšek, Beata

Viher, Tomislav

Vipotnik, Ravnak Andreja

Zalokar, Polonca