Seznam učiteljev v šolskem letu 2016/17

PRIIMEK IN IME NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE
Andrič Milan milan.andric(a)sc-celje.si
Babič Dragica dragica.babic(a)sc-celje.si
Babič Vitomir vitomir.babic(a)sc-celje.si
Bučar-Trotovšek Mojca mojca.bucar.trotovsek(a)sc-celje.si
Cigula Sandra sandra.cigula(a)sc-celje.si
Debelak Arzenšek Andreja andrejka.debelak.arzensek(a)sc-celje.si
Đulabić Sandra sandra.dulabic(a)sc-celje.si
Frangež Herman Mateja mateja.frangez.herman(a)sc-celje.si
Glušič Anton anton.glusic(a)sc-celje.si
Grešak Darinka darinka.gresak(a)sc-celje.si
Grošelj Romana romana.groselj(a)sc-celje.si
Gubenšek-Vezočnik Marija marija.gubensek.vezocnik(a)sc-celje.si
Hren Irena irena.hren(a)sc-celje.si
Jagodič Pogačar Metka metka.jp(a)sc-celje.si
Jereb Simona simona.jereb(a)sc-celje.si
Jošt Srečko srecko.jost(a)sc-celje.si
Juvančič Peter peter.juvancic(a)sc-celje.si
Kapus Darja darja.kapus(a)sc-celje.si
Klakočer Bojan bojan.klakocer(a)sc-celje.si
Koštomaj Mihaela mihaela.kostomaj(a)sc-celje.si
Kotnik Karmen karmen.kotnik(a)sc-celje.si
Kotnik Petra petra.kotnik(a)sc-celje.si
Kračun-Berc Lucijana lucijana.kracun.berc(a)sc-celje.si
Kresnik Marija marija.kresnik(a)sc-celje.si
Kropej Bogomil bogomil.kropej(a)sc-celje.si
Kvas Jana jana.kvas(a)sc-celje.si
Leskovar Andreja andreja.leskovar(a)sc-celje.si
Lesnika Aleš ales.lesnika(a)sc-celje.si
Malenšek Sava sava.malensek(a)sc-celje.si
Marušič Breda breda.marusic(a)sc-celje.si
Marko Moškotevc marko.moskotevc(a)sc-celje.si
Nardin Helena helena.nardin(a)sc-celje.si
Obreza Katarina katarina.obreza(a)sc-celje.si
Petač Katarina katarina.petac(a)sc-celje.si
Poharc Mojca mojca.poharc(a)sc-celje.si
Povše Darja darja.povse(a)sc-celje.si
Pučnik Albin albin.pucnik(a)sc-celje.si
Ramšak Anja anja.ramsak(a)sc-celje.si
Ravnak Stane stane.ravnak(a)sc-celje.si
Rozman Franc franc.rozman(a)sc-celje.si
Seles Jadranka jadranka.seles(a)sc-celje.si
Strnad Jasna jasna.strnad(a)sc-celje.si
Šketa Damir damir.sketa(a)sc-celje.si
Štorman Tatjana tatjana.storman(a)sc-celje.si
Turnšek Beata beata.turnsek(a)sc-celje.si
Viher Tomislav tomi.viher(a)sc-celje.si
Vipotnik Ravnak Andreja andreja.vipotnik.ravnak(a)sc-celje.si
Zalokar Polonca polonca.zalokar(a)sc-celje.si