Seznam učiteljev v šolskem letu 2018/19

PRIIMEK IN IME
Babič Dragica
Babič Vitomir
Bučar-Trotovšek Mojca
Debelak Arzenšek Andreja
Dolinšek Blažka
Đulabić Sandra
Frangež Herman Mateja
Glušič Anton
Grešak Darinka
Grošelj Romana
Gubenšek-Vezočnik Marija
Jagodič Pogačar Metka
Jereb Simona
Jošt Srečko
Juvančič Peter
Kapus Darja
Klakočer Bojan
Koštomaj Mihaela
Kotnik Karmen
Kotnik Petra
Kračun-Berc Lucijana
Kresnik Marija
Kropej Bogomil
Kvas Jana
Leskovar Andreja
Lesnika Aleš
Malenšek Sava
Marušič Breda
Moškotevc Marko 
Nardin Helena
Obreza Katarina
Petač Katarina
Poharc Mojca
Povše Darja
Pučnik Albin
Ramšak Anja
Ravnak Stane
Rozman Franc
Šketa Damir
Štorman Tatjana
Turnšek Beata
Viher Tomislav
Vipotnik Ravnak Andreja
Zalokar Polonca